Fire National Training Institute

The Philippines is the number one country when it comes to nature disasters. Therefore one of the most important professions is being a firefighter. Next to fighting fire they are being deployed for hurricanes, volcanic eruptions and earth quakes.

Despite all the life threatening tasks, there seems to be no money to help the firefighters do their jobs. Most of them are working as a volunteer in Manilla without the proper equipment. The firefighters who do get paid are working in the high class business areas. They are even aloud to use the scarce drinking water to use during their work.

Fire National Training Institute


De Filipijnen staat op de eerste plaats als het gaat om natuurrampen. Brandweerman (en vrouw) is dan ook een van de belangrijkste beroepen van het land. Naast brandbestrijding worden zij onder andere ingezet bij orkanen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.

Ondanks alle belangrijke taken die brandweermannen hebben, lijkt er geen geld te zijn om deze beroepsgroep te ondersteunen. De meeste hulpdiensten in Manilla werken op vrijwillige basis zonder behoorlijke uitrusting. De brandweermannen die betaald krijgen werken in de chique business area’s. Zij hebben ladderwagens, boten, beschermende kleding en hebben zelfs toestemming te blussen met het schaarse drinkwater dat de stad heeft.