As a young photographer I focus in portraying "real" men. By creating scenes and making small changes in what she finds, her pictures incline to the classic tableau vivant. They almost look like paintings. I differentiate from other photographers with my use of lighting and the way I play with my subject, which refers to the Dutch painters of the Golden Age.

I started my career with my graduation project "soo d`oude songen, soo pypen de jonge".In this project I portrayed my own family, far from normal, as a modern household of Jan Steen. In a serie of seven photos I have shown subject like addictions and financial problems, but also pride, loyalty and cosiness. This project was well received by the Dutch Press and art world and is currently displayed and for sale at Galerie KIS, Amsterdam.

Next to my own projects you can hire me for commissioned work. Portraying groups, families and businesses are my specialty, but you can also contact for other forms of photography. I am always available for a conversation to see what I can do for you. Together with the customer I will always find the best way to make the pictures necessary for their subject.

Als jonge fotograaf richt ik mij op het fotograferen van de "echte" mens. Dit doet ik door scenes te fotograferen die neigen naar een tableau vivant. Door kleine ingrepen lijken mijn beelden meer op een schilderij dan een foto. Ik onderscheid me van andere fotografen door mijn spel met licht en onderwerp, dat refereert naar de Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw.

Mijn carrière startte met het afstudeerwerk "soo d`oude songen, soo pypen de jonge". Hierbij fotografeerde ik mijn eigen gezin, dat verre van modaal is, als een modern huishouden van Jan Steen. In een serie van zeven foto`s sneed ik onderwerpen aan als verslavingen en financiïle problemen, maar ook trots, trouw en gezelligheid. Dit project deed het goed in de nationale pers- en kunstwereld en is momenteel te zien en te koop bij Galerie KIS, Amsterdam.

Naast mijn eigen projecten ben ik in te huren voor werk in opdracht. Vooral het fotograferen van groepen, families en bedrijven past goed binnen mijn stijl, maar ook voor een portret kan je altijd contact met mij opnemen. Ik sta altijd open voor een gesprek en zoek het liefst samen met de klant naar de beste manier om een onderwerp in beeld te brengen.

19-08-2017

De Cacaofabriek asked me to make a photoseries for their festival 'cacao aan de kade', a chocolate festival on september 9 and 10. In a set of five pictures I will show the evolution of chocolate in the Netherlands inspired by the still lives of the masters of the Golden Age.

19-08-2017

Voor cacao aan de kade, een chocolade festival op 9 en 10 september, kreeg ik de opdracht te werken aan een serie foto's met het thema cacao. In een set van vijf foto's maak ik stillevens om de eeuwen van chocolade in Nederland te laten zien.

16-06-2017

Almost done! A few more days en 'Het harmonieuze gezelschap' is shown during the celebration show of Nut en Vermaak. My photoseries, with a total of eight pictures, is shown in the foyer. Go and see!

Click here to purchase your tickets for the show!

16-06-2017

Bijna klaar! Nog even en 'Het harmonieuze gezelschap' is te zien tijden de jubileumvoorstelling van Nut en Vermaak. Mijn serie, van in totaal acht beelden, zal te zien zijn in de foyer. Gaat dat zien!

Klik hier om kaartjes te reserveren!

04-04-2017

I am super excited about the new project on which I will be working for the next few months. Music harmony Nut en Vermaak is celebrating their 175th anniversary. To help them celebrate I have decided to put the band members back in to society. Today I was shooting at the local bar in Zundert, their hometown. It was the biggest shoot I have ever done and it was a blast working with all those sweet people.

04-04-2017

Super blij met het nieuwe project waar ik de komende maanden mee bezig ga zijn. Muziekharmonie Nut en Vermaak bestaat 175 jaar en om dat te vieren ben ik bezig met een serie die de harmonieleden terug de maatschappij in plaatst. Vandaag was ik op locatie in de plaatselijk kroeg in Zundert. De grootste shoot die ik ooit heb gedaan en een feestje om te werken met al deze lieve mensen!

14-03-2017

This month I am featured in Levenmagazine. The article called 'Erfenissen' and the photoseries made by Michiel Spijkers is about special inheritances. My part is about the letters from my grandmother and grandfather, which is also the cause of my ongoing project 'Mijn liefste Teun'.

14-03-2017

Deze maand ben ik terug te vinden in het artikel 'Erfenissen' van het Levenmagazine. In de bijbehorende fotoserie, gemaakt door Michiel Spijkers, zie je mij terug samen met de brieven van mijn opa en oma. Dit zijn dezelfde brieven die de bron vormen voor mijn huidige project 'Mijn liefste Teun'.

12-10-2016

Gemeentemuseum Helmond bought de photo I have made in collaboration with Artistduo Smulders and Smolders. Today was the revelation before museumemployees and the residents of the Leonardus Neighbourhood who participated in the project 'The fifth composition'.

12-10-2016

Gemeentemuseum Helmond kocht de foto die ik maakte in samenwerking met Smulders en Smoldes. Vandaag was de onthulling voor de museummedewerkers en de bewoners die onderdeel waren van het project 'De vijfde compositie'

16-09-2016

Today I pitched at the Donkere Kamer Breda for my project 'Mijn liefste Teun'. The project is based on the 400 letters I have inherited from my grandmother Pita Kleijn and Grandfather Teun Kleijn.To realize the still lives I want to make, I have earned 190 euros.

16-09-2016

Vandaag pitchte ik tijdens De Donkere Kamer Breda mijn project 'mijn liefste Teun'. Dit project is gebaseerd op de brieven tussen mijn opa Teun Kleijn en oma Pita Kleijn. Om de stillevens die ik voor dit project wil maken te financieren deed ik mijn verhaal waarmee ik 190 euro verdiende!

07-09-2016

Congratulations Elco and Denise! Allready ten days ago I photographed their beautiful wedding.

Click here to see the whole serie.

07-09-2016

Gefeliciteerd Elco en Denise! Alweer 10 dagen geleden fotografeerde ik hun mooie bruiloft.

Klik hier om de hele serie te zien.

30-07-2016

Today I have witnessed en photographed the beautifull baptism of a little boy in Villach.

Click here to see the whole serie.

30-07-2016

Vandaag was ik getuige en fotograaf bij deze mooie doop in Villach.

Klik hier om de hele serie te zien.

19-07-2016

For more then two years Joke Smeulders and Corry Smolders are working on their community art project Vlieger Tapijt. The project focusses on the Leonardus Wijk in Helmond and is helping the people living there to express themselfs better. Smeulders and Smolders asked me to help come up with an idea where people from the neighborhood would literally step into an artwork. After weeks of hard labour we were finally ready and we made te resulting photo. Now, months later, I am happy to let you know that the museum of Helmond bought the work. It is my second work in a national museum. Hopefully not the last one.

19-07-2016

Meer dan twee jaar geleden zijn Joke Smeulders en Corry Smolders begonnen aan hun community art project Vlieger Tapijt. Zij focussen zich op de Leonardus Wijk in Helmond en helpen de bewoners zichzelf beter te uiten. Smeulders en Smolders vroegen mij om met een idee te komen waarbij mensen uit de wijk letterlijk in een kunstwerk konden stappen. Na weken van hard werken waren we eindelijk klaar voor de modellen en maakten we onderstaande foto. Nu, maanden later, kan ik tot mijn vreugde mededelen dat het gemeentemuseum Helmond het werk heeft aangekocht. Mijn tweede foto in een vaste collectie van een Nederlands museum! Hopelijk niet de laatste.

10-06-2016

For a porject where pigeons have a big part, I made some test-pictures with my cats.

10-06-2016

Als test voor een nog te realiseren project waarbij onder andere duiven een grote rol gaan spelen, stonden mijn katten voor de camera.

22-05-2016

For once not behind, but in front of the camera. Gerard van Hal took pictures of me for his exhibition about the artist of Helmond, my hometown. The serie will be shown from may 22nd till juli 3th in DE Nederlandse Cacaofabriek.

22-05-2016

Voor een project waarbij Gerard van Hal prominente Helmondse kunstenaar portretteerde, stond ik voor een keer voor de camera in plaats van er achter. De serie is te zien vanaf 22 mei tot 3 juli in DE Nederlandse Cacaofabriek.

19-05-2016

Three years ago my father had a cardiac arrest while on our father / daughter holiday in Bali... A few months later he was my first model ever to be photographed by me in a studio.

19-05-2016

Drie jaar geleden kreeg mijn vader een hartinfarct op onze vader / dochter reis naar Bali. Een paar maanden later was hij mijn eerste model ooit, gefotografeerd in een studio.

04-05-2016

I want to give some special attention to all people, who like my grandmother, suffered in the Japanese internment camps during World War two. Tonight, during the National Dutch remembrance for war victims my thought go out to you.

04-05-2016

Vandaag tijdens de nationale dodenherdenking denk ik aan alle mannen en vrouwen die geïnterneerd waren door de Jappen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn gedachten gaan uit aan allen, die samen met mijn oma, deze moeilijke tijd hebben doorstaan.

24-04-2016

Today I build up my pop-up my photostudio for the fashion revolution day. In the Beurs van Berlage (Amsterdam), I photographed people who wanted to ask #whomademyclohtes.

24-04-2016

Vandaag bouwde ik mijn pop-up studio op voor de fashion revolution day. In de Beurs van Berlage (Amsterdam), fotografeerde ik mensen met de vraag #whomademyclothes.

15-04-2016

Another set op photos for my project about Artist in Residence (commissioned by BKKC). This time I portrayed Davey Saarloos in Leo XIII.

Click here to see the whole serie for BKKC.

15-04-2016

Opnieuw gefotografeerd voor BKKC, voor het project over Artist in Residencies. Vandaag portretteerde ik Davey Saarloos in Leo XIII.

Klik hier om de hele serie van BKKC te zien.

27-03-2016

A while a go I started reading hundreds of letters between my grandmother and grandfather. It starts with te first letter, a few weeks after they first met, and ends ten years later, when they are finally together, at last. Jobs, family and World War two separated them time after time. Now I am working on a project, with the letters as a life line true these years.

27-03-2016

Een tijdje geleden startte ik met het lezen van honderden brieven tussen mijn grootmoeder en grootvader. Beginnend bij de eerste brief, een paar weken na hun eerste ontmoeting en eindigend tien jaar later, wanneer zij eindelijk samen zijn. Werk, familie en de Tweede wereldoorlog zorgde er keer op keer voor dat zij niet bij elkaar konden zijn. Nu ben ik, als jongste kleindochter, aan een project begonnen met de brieven als mijn rode draad.

18-03-2016

Leon Adriaans was a well known Dutch painter. When he died, his wife never changed a thing about his studio. In a barn in the yard she realized an Artis in Residencie, where artist can work inspired by the painting from Adriaans. BKKC commissioned me to photograph this special place.

Click here to see the whole serie for BKKC.

18-03-2016

Leon Adriaans was een bekende Nederlandse schilder. Toen hij overleed heeft zijn vrouw nooit iets veranderd aan zijn atelier. In een schuur in de tuin realiseerde zij een tweede atelier, die in gebruik is als artist in Residencie. Hier mogen kunstenaar komen werken, geïnspireerd op Adriaans werk. BKKC stuurde mij er heen om foto's te gaan maken van deze bijzondere plek.

Klik hier om de hele serie van BKKC te zien.

27-02-2016

Today I started a serie about several Artist in Residencies in Brabant. Commissioned by BKKC I am going to photograph seven AiR's. Today I did the first one, Kunstblok in Eindhoven. Here artist Mooniq Priem makes busts of the elderly people living in the nursing home where kunstblok is located.

Click here to see the whole serie for BKKC.

27-02-2016

Vandaag startte ik met een serie over verschillende Artist in Residencies in Brabant. In opdracht van BKKC ga ik zeven AiR's fotograferen. Vandaag stond het kunstblok in Eindhoven op de planning. Hier boetseert kunstenares Moonig Priem bustes van de bewoners van het bejaardentehuis waar het kunstblok staat.

Klik hier om de hele serie van BKKC te zien.

26-09-2015

Congrats to Jan en Jolene. Today was their wedding and they asked me to photograph their big day.

Want to see more of their wedding? Click here.

Klik hier om de hele serie van BKKC te zien.

26-09-2015

Gefeliciteerd Jan en Jolene. Vandaag is dit jonge stelletje getrouwd, en ik fotografeerde hun bruiloft!

Wil je meer zien van hun grote dag? Klik hier.

06-09-2015

As winner of De grote chaotische fotowedstrijd (A photocontest with chaos as a theme), I got a private stand at artfair Artibosch. Today I will show my whole serie to the public of Den Bosch. At two o clock I will be present on stage (St. Jans Kerkhof). Here I will be interviewed about my project, graduation and other things.

Want to see the whole serie online? Click here to go to the projects page.

06-09-2015

Als winnaar van de grote chaotische fotowedstrijd mocht ik mijn volledige afstudeerwerk laten zien op een prive stand op Artibosch. Daarnaast wordt is er om twee uur een interview op het St. Jans Kerkhof. Hier mag ik mijn prijs innen (een cameratas) en zal ik praten over mijn foto's, het afstuderen en kunst in het algemeen.

Wil je de hele serie online zien? Klik hier om naar de projectpagina te gaan.

21-08-2015

My graduation work is selected for Fresh Cacao, a best of graduates exhibition in DE Nederlandse Cacaofabriek. Because my graduation work was already exhibited at Best of Graduates (Galerie Ron Mandos), de Cacaofabriek let me show another work. I chose to show One Death is a tragedy, one million deaths is a statistic, which I made in 2012. Come and see!

Click here to see more about the work.

21-08-2015

Mijn afstudeerwerk is geselecteerd voor Fresh Cacao, een best of graduates expositie in DE Nederlandse Cacaofabriek. Omdat mijn afstudeerwerk al bij Galerie Ron Mandos ligt voor de Best of Graduates expositie daar, mocht ik een ander werk laten zien. Ik koos voor het werk One death is a tragedy, one million deats is a statistic, welke ik maakte in 2012. Komt dat zien!

Klik hier om meer van het werk te zien.

24-06-2015

Graduated! Today was my last day as an Art student. Tomorrow I wake up as an artist. Starting with our graduation exhibition Like and share. Curious? We are open from Saturday till Wednesday. I will be present to talk about my work.

Do you want to hear more about my project? Dutch radio program VPRO interviewt me. Click here to listen to it.

Want to see the whole serie already? Click here to go to the projects page.

24-06-2015

Geslaagd! Vandaag was mijn laatste dag als een Kunst student. Morgen beging mijn eerste dag als een kunstenaar. Dit begint bij ons eindexpositie Like and Share. Deze is te zien van zaterdag tot en met woensdag. Ik ben daar om te praten over mijn werk.

Wil je nu alvast meer weten over mijn werk? De VPRO interviewde mij voor het programma Nooit meer Slapen. Klik hier om het terug te luisteren.

Wil je nu alvast de hele serie zien? Klik hier om naar de projectpagina te gaan.