Soo d'Oude Songen

2015

"Een multi-probleemgezin is een gezin waarvan minimaal één ouder en één kind kampt met sociaal-economische of psychosociale problemen."

Als 11-jarig meisje had Tahné Kleijn de beste scores van de klas. Uit haar cijfers bleek zij slim genoeg voor het VWO. Toch was het advies VMBO. Niet door haar inzet of intelligentie, maar omdat de desbetreffende docent dat in 'haar situatie' hoog genoeg vond. Van wie moest zij hulp verwachten in haar huiswerk?

Kleijn zelf was het daar niet mee eens. Ze vocht voor een plekje op het gymnasium en kreeg hem uiteindelijk. Nooit eerder had zij last van het gezin waar zij uitkwam. En tot op de dag van vandaag is zij trots op de opvoeding die ze heeft gehad. Het was pas toen er van buitenaf een stempel op haar werd geplakt, dat zij voor het eerst moeite had met het 'probleemgezin' waar zij volgens de statistieken uit kwam. Reden genoeg om die problemen in beeld vast te leggen. Maar ook de trots, trouw en gezelligheid.

Soo d'Oude Songen was in 2015 het afstudeerwerk van Kleijn en werd sindsdien goed opgepakt door (culturele) instellingen en media verspreid door het land. Denk aan de Volkskrant, NRC, Radio 2, maar ook Museum MORE, Art Rotterdam en zelfs het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De foto's zijn geënsceneerde beelden geïnspireerd op de schilderijen van meester Jan Steen. Haar familieleden vormen niet alleen de belangrijkste inspiratiebron maar staan ook model. Daarmee benadrukken zij de saamhorigheid die speelt binnen het gezin. De serie kreeg een vervolg in 2020 (Over Appels die van Bomen Vallen) en 2023 (Uit 't Oog, in 't Hart).

De foto's zijn in oplage te koop via Studio Seine, evenals overig werk van Kleijn. Daarnaast zijn de foto's beschikbaar voor tentoonstelling en plaatsing in de media.